Zakládání staveb – eksperci fundamentowania specjalnego

Zakládání staveb – eksperci fundamentowania specjalnego

13/05/2014
Artykuł promocyjny
|

Zakládání staveb, a. s., jest spółką o ponad 45 letniej tradycji i doświadczeniu w dziedzinie fundamentowania specjalnego dla potrzeb budów komunikacyjnych, wodnych, przemysłowych, mieszkalnych i ekologicznych. Spółka jest od dłuższego czasu największym dostawcą prac fundamentowania specjalnego na rynku w Republice Czeskiej i oferuje tu również najszersze spektrum odpowiednich metod i technologii w branży. Zaletą spółki jest szeroki asortyment posiadanych urządzeń z odpowiednim zapleczem serwisowym. Spółka oferuje klientom kompleksowe podejście do realizacji zlecenia od projektu zaczynając, przez przygotowanie do właściwego wykonania tak, aby wynik jak najlepiej spełnił specjalne wymagania fundamentowania w konkretnej lokalizacji i jednocześnie był możliwie najefektywniejszy. Aktualnie spółka zatrudnia ponad 330 pracowników, z czego około 23 jest autoryzowanymi inżynierami i technikami w dziedzinie geotechniki, budownictwa lądowego i wodnego.

5 Collectors at Vaclavske Square

Trochę historii ….

Powstanie spółki Zakládání staveb, a. s., datuje się na 01.01.1968, kiedy to powstał zakład specjalny pod nazwą: Speciální závod zakládání staveb przez połączenie kilku wydziałów zakładu Vodní stavby Praha, które zajmowały się fundamentowaniem podziemnym, iniekcjami, palami i rekonstrukcją obiektów historycznych i wodnych oraz pracami w ciekach wód. Ten nowo powstały zakład miał za zadanie opanować nowe metody obudowywania wykopów budowlanych i obiektów liniowych w zabudowie miejskiej, które trzeba było realizować w związku z rozpoczętą budowa pierwszej linii praskiego metra.

Do wykonania tych prac zakład został wyposażony w nowoczesną technikę wiertniczą i korzystał z porozumienia licencyjnego z firmą Sol-Expert International, przede wszystkim w zakresie ścian szczelinowych, kotew gruntowych i iniekcji w podłożach niestabilnych. Powstało własne zaplecze budowlane i maszynowe, laboratorium, biuro projektowe, wydział badań geotechnicznych i warsztaty mechaniczne, będące zapleczem dla użytkowanych urządzeń technologicznych.

Nowe sposoby fundamentowania zostały wykorzystane przez spółkę na wszystkich liniach i stacjach praskiego metra, a potem w szerokim zakresie przy fundamentowaniu wszystkich rodzajów budów w ówczesnej Czechosłowacji, a od roku 1980 również za granicą, i to nie tylko w Europie, ale i na przykład w Egipcie, Algierii albo Iraku.

W roku 1990 firma zmieniła nazwę na: Státní podnik Zakládání staveb, które w roku 1993 w ramach procesu prywatyzacji zostało przekształcone w spółkę akcyjną. Nowe czasy przyniosły nowe wyzwania budowlane, zależności i możliwości, z których spółka Zakládání staveb, a. s., w pełni skorzystała, zarówno w ojczystej Republice Czeskiej, jak i ponownie za granicą. Dzisiaj spółka Zakládání staveb, a. s., realizuje zlecenia w całym Regionie Środkowoeuropejskim – w Polsce jako Zakládání staveb S.A., na Słowacji, w Austrii, Niemczech i w Chorwacji. Praca naszych specjalistów w dziedzinie kompleksowo rozumianej geotechniki i fundamentowania specjalnego wpisała się na stałe do kształtu miast i krajobrazu w Republice Czeskiej i w Europie.

4 Blanka Tunnels, Špejchar-Pelc-Tyrolka constr., excavated section on the Troja riverside

Program produkcji spółki Zakládání staveb

Doświadczenia zebrane przy budowie pierwszych linii praskiego metra procentowały w następnych latach na setkach budów najróżniejszego typu i o najróżniejszym przeznaczeniu. Często chodziło o zabezpieczenie szczególnych wykopów budowlanych różnych typów budynków, trudne rekonstrukcje obiektów historycznych albo budowy w wolnej przestrzeni przy bezpośrednim kontakcie z innymi obiektami i przy podkopywaniu się pod ich fundamenty. Nowoczesne metody fundamentowania specjalnego były wykorzystywane również przy budowie komunikacyjnych obiektów liniowych, przy fundamentowaniu mostów na autostradach, dziełach wodnych, itp.

Program produkcyjny spółki Zakládání staveb, a. s., składa się z następujących technologii fundamentowania specjalnego: pale, mikropale, ściany szczelinowe, kotwy gruntowe, iniekcje, iniekcje natryskowe, wbijanie pali i wibrowanie, ulepszanie podłoża i gruntu do fundamentowania metodą wibroflotacji.

Te technologie i ich kombinacje znajdują zastosowanie przy obudowywaniu wykopów budowlanych (ściany, mikropale i pale), w szerokim zakresie dla gospodarki wodnej, budownictwa podziemnego i budownictwa w celu poprawienia warunków środowiska naturalnego.

REFERENCJE Z BUDOWY RÓŻNYCH OBIEKTÓW

Lista obiektów zrealizowanych przez ponad 45 lat istnienia byłaby bardzo długa, i dlatego dalej wymieniamy stosunkowo niewiele budów, które były znaczące dla historii spółki ze względu na ich zakres albo poziom trudności i rozwiązań technicznych.

Czechosłowacja i Republika Czeska

• Wykopy stacji metra w Pradze i obiekty towarzyszące, (1968–2013)

• Rozbudowa Teatru Narodowego (1977–1978)

• Fundamenty domu handlowego Kotva w Pradze (1973)

• Fundamenty mostu Barrandovského w Pradze (1978–1981)

• Osłony iniekcyjne pod zaporą Josefův důl (1982–1986)

• Rekonstrukcja pałacu Lichtenštejnského w Pradze (1982–1984)

• Zabezpieczenie obciążeń ekologicznych KORAMO Kolín (1983)

• Rekonstrukcja jazu Veletov (1985–1989)

• Rekonstrukcja Teatru Stavovského w Pradze (1986–1987)

• Tunel Strahovský tunel w Pradze (1986–1990)

• Elektrownia jądrowa Temelín – naprężenie wstępne w kopule JE Temelín (1990–1994)

• Zabezpieczenie dużych wykopów budowlanych w centrum Pragi: Hala Koncertowa Rudolfinum (1992), centrum handlowe Myslbek (1995), Hotel Four Seasons (1995)

• Kompleks tuneli drogowych Blanka w Pradze (2006–2012)

• Renowacja filarów nr 8 i 9 mostu Karola w Pradze (2004–2005)

• Fundamenty mostów na autostradzie D8 w Trmicích (2006)

• Tunele Královopolské w Brnie (2006–2011)

• Zabezpieczenia przeciwpowodziowe w Pradze (2004–2013)

7 River Park Bratislava

Budowy zagraniczne

• Fundamenty zespołu mostów przez rzekę Tygrys w Bagdzie (1980–1981)

• Osłona iniekcyjna koło zapory Sidi Yacoub, Algeria (1985)

• Pale fundamentowe w Al Anbar, Irak (1989–1990)

• Fundamenty mostu F. Tudmana w Dubrowniku (2000)

• River Park Bratislava – fundamenty kompleksu handlowego na brzegu Dunaju, Słowacja (2006)

• Centrál Bratislava – fundamenty kompleksu handlowego w centrum słowackiej metropolii (2010)

• Rekonstrukcja zabytkowej przystani w Dubrowniíku (2011)

• Pale fundamentowe molo w porcie Zadar (2001–2012)

Ponieważ większość zrealizowanych konstrukcji podziemnych po ich wykonaniu nie jest już w prosty sposób dostępna do wizualnej oceny, w spółce Zakládání staveb, a. s., został wprowadzony szczegółowy monitoring procedur technologicznych podczas ich wykonywania, a potem dokumentowanie rzeczywistego wykonania z wykorzystaniem odpowiednich technologii. W tym celu spółka między innymi wprowadziła i utrzymuje system zarządzania i certyfikowania zgodnie z ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 i OHSAS 18001:2008, spółka jest również posiadaczem certyfikatu kwalifikacji do wykorzystywania wszystkich wyżej wymienionych metod fundamentowania specjalnego.

Zakládání staveb, a. s., realizuje dzieła w najtrudniejszych warunkach geotechnicznych, jest zdolna do wykonania dla klienta całej podziemnej części budowy, jako całości, t.j. łącznie z pracami ziemnymi i żelbetowymi konstrukcjami podziemnymi z gwarancją wodoszczelności.

Partnerskie indywidualne podejście do klientów, opracowanie studium fundamentowania oraz dokumentacji wykonawczej, która zapewnia osiągnięcie najwyższej jakości i bezpieczeństwa przy rozwiązywaniu problemu za uzasadnioną cenę, jest dzięki profesjonalizmowi naszych pracowników, rzeczą oczywistą.

Zakládání staveb, a. s., jest Państwa niezawodnym partnerem w dziedzinie fundamentowania specjalnego.

3 Blanka Tunnels, Špejchar-Pelc-Tyrolka constr., excavated section on the Troja riverside