ASPOL FV: systemy grzewcze z tworzyw, wentylacja, rekuperatory i dolne źródła do pomp ciepła

ASPOL FV: systemy grzewcze z tworzyw, wentylacja, rekuperatory i dolne źródła do pomp ciepła

15/12/2016
|
www.aspol.com.pl

ASPOL FV sp. z o.o. jest wiodącym europejskim producentem urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE). Ponad 20 lat doświadczeń i konsekwentnych działań badawczo-rozwojowych to gwarancja najwyższej kultury technicznej, niezawodności i estetyki wykonania.
 
W ramach polityki energetycznej Unii Europejskiej, a także tzw. planów krajowych realizowanych przez poszczególne państwa członkowskie, technologia pomp ciepła obok spalania biomasy, technologii solarnej i fotowoltaicznej jest jednym z najmocniej promowanych i efektywnych źródeł OZE. Najnowsza polityka energetyczna oraz poszukiwanie efektywnych ekonomicznie źródeł ciepła konsekwentnie katalizuje rozwój branży OZE, zwiększając zainteresowanie rynkiem pomp ciepła również w Polsce. Dodatkowo uwarunkowania klimatyczne na obszarze kraju w naturalny sposób promują zastosowanie gruntowych pomp ciepła, których zasadniczą rolą jest eksploatacja ciepła zgromadzonego pod powierzchnią ziemi, by ogrzewać i chłodzić. I choć rozwiązania OZE są w Europie obecne niemal wszędzie, można zauważyć różnice w nasyceniu nimi poszczególnych rynków. W Szwecji sprzedaż pomp ciepła jest rozwijana od dekad i na tę chwilę ponad 90% nowo budowanych obiektów wykorzystuje w mniejszym lub większym stopniu technologię OZE. W Niemczech i we Francji jest to ponad 50%. Dla porównania w Polsce pompy ciepła mają niewiele ponad 5% udziału w nowym budownictwie. To ogromny potencjał do zagospodarowania. Ostatnie badania rynku polskiego – przeprowadzone w połowie stycznia 2016 r. przez PORT PC – pokazały, że w ciągu ostatnich sześciu lat rynek sprężarkowych elektrycznych pomp ciepła wzrósł niemal trzykrotnie. A w ubiegłym roku sprzedaż pomp ciepła do ogrzewania pomieszczeń wzrosła o mniej więcej 20%.

W Polsce już w przyszłym roku wejdą w życie nowe wymogi w zakresie warunków technicznych (WT 2017). Zmiana przepisów w sferze energooszczędności nowych budynków oraz zwiększenie wymogów energetycznych urządzeń grzewczych mogą mieć bezpośrednie przełożenie na wybór wysokoefektywnych urządzeń grzewczych. Pompy ciepła oraz rekuperacja bardzo dobrze wpisują się w politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej, a zatem również aktualną politykę energetyczną Polski. Pompy ciepła osiągają dzisiaj najwyższe klasy energetyczne spośród wszystkich urządzeń grzewczych: A++ oraz A+++. Co więcej zwiększają bezpieczeństwo energetyczne kraju, zapewniając energię wyprodukowaną tylko w Polsce. Blisko 70% tych urządzeń korzysta z energii ze źródeł odnawialnych, ich powszechne stosowanie może się przyczynić do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza. Dla zobrazowania stanu obecnego warto zaznaczyć, że w Polsce w domach jednorodzinnych zainstalowanych jest ponad 4 mln kotłów węglowych. Pompy ciepła mogłyby sukcesywnie zastępować kotły węglowe, co zmniejszyłoby emisję zanieczyszczeń.
 
Innowacyjne rozwiązania
ASPOL FV funkcjonuje na rynku krajowym nieprzerwanie od roku 1994. Od samego początku strategia firmy uwzględniała intensywne działania badawczo-wdrożeniowe, które pozwalały na wprowadzanie do oferty innowacyjnych rozwiązań. W ten sposób spółka niejednokrotnie tworzyła nowe trendy w branży grzewczej, plasując się na pozycji lidera.

Początek działalności w branży związany jest z produkcją i sprzedażą tworzywowej instalacji PPR pod marką AFV PLAST do dystrybucji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. Produkt ten jest dostępny w ofercie do chwili obecnej. To właśnie te doświadczenia z grupą tworzyw pozwoliły w kolejnych latach wprowadzić na rynek nowoczesne systemy grzewcze wykorzystujące OZE.

Równolegle spółka pracowała nad technologią wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – WindMaker – oraz instalacją geotermalną dla pomp ciepła – EnerGeo. Te systemy w krótkim czasie stały się najbardziej rozpoznawalnym i renomowanym obszarem aktywności produkcyjnej. Zwieńczeniem tych rozwiązań było wprowadzenie do oferty handlowej grupy glikoli marki Henock, przeznaczonych do instalacji wymiany ciepła, oraz systemu ogrzewania podłogowego Hotterfield.
 
Obecnie ASPOL FV jest w Polsce liderem wśród dostawców systemów dolnych źródeł do pomp ciepła. Silna i systematycznie umacniana pozycja na rynku pomp ciepła pozwala firmie skutecznie promować powiązane grupy produktowe, przede wszystkim system rekuperacji WindMaker, glikole Henock oraz ogrzewanie płaszczyznowe Hotterfield. Wszystkie wymienione grupy produktowe odnotowały w latach 2015 i 2016 wzrost sprzedaży.
 
Wdrażane przez ASPOL FV produkty funkcjonują na rynku w ramach polityki indywidualnych brandów handlowych: EnerGeo, WindMaker, Hotterfield, Henock i PPR AFV Plast. Pozwala to opracowywać strategię handlową dopasowaną do uwarunkowań danego segmentu branży. W szerszej perspektywie oferowane rozwiązania są komplementarne i skojarzone w ramach jednej technologii podnoszącej efektywność systemów grzewczych.

Warto podkreślić polski rodowód oferowanych produktów. W wyniku ciężkiej pracy ukształtowano rozwiązania konkurujące bez kompleksów i szanowane przez koncernowych gigantów branży grzewczej.

Technologia geotermalna EnerGeo

Technologia geotermalna EnerGeo jest kompletnym systemem współpracującym z pompami ciepła. System służy dostarczeniu ciepła zakumulowanego w ziemi poprzez układ kolektorów gruntowych oraz pośredniczących w procesie dystrybucji ciepła studni rozdzielaczowych, przewodów rurowych oraz uzupełniających materiałów instalacyjnych. W ten sposób ciepło zgromadzone pod powierzchnią ziemi jest dostarczane do budynku i przetwarzane na potrzeby bytowe (produkcja ciepłej wody użytkowej, grzanie oraz chłodzenie pomieszczeń).

Sondy geotermalne oraz wymienniki gruntowe EnerGeo wykonane są w technologii materiałowej HDPE 100 RC. Jest to najwyższej klasy tworzywo o bardzo mocnej strukturze wiązań międzycząsteczkowych i połączeń molekularnych. W rezultacie produkty wykonane w tej technologii cechuje żywotność deklarowana na mniej więcej 100 lat. Tworzywo RC (resistant to crack) jest odporne na proces tzw. powolnej propagacji, czyli na postępujące w czasie pogłębianie zarysowań powstałych na zewnętrznej powierzchni przewodu rurowego podczas jego transportu bądź instalacji. W ten sposób firma ASPOL FV zwiększyła niezawodność systemów geotermalnych, a tym samym podniosła wiarygodność całej branży pomp ciepła. Ekologiczne rozwiązania okazują się bowiem nie tylko wydajne energetycznie, lecz także bezobsługowe i niezawodne przez wiele lat eksploatacji.

Wszystkie produkty geotermalne EnerGeo dostarczane są do odbiorcy po pozytywnym przejściu prób ciśnienia i przepływu oraz nadają się do natychmiastowej instalacji. Każdy wyrób ma numer seryjny i przypisaną mu w ewidencji kontrolę jakości, a także certyfikat gwarancyjny.

Rozwiązania EnerGeo są skatalogowane w programie doborowym EnerGeo Soft, który został zaprojektowany tak, by zapewniać fachowe wsparcie prac realizowanych przez projektantów i wykonawców zarówno w kraju, jak i w całej Europie. Program występuje w wielu wersjach językowych, w tym: szwedzkiej, norweskiej, fińskiej, angielskiej i rosyjskiej. Nieodpłatna formuła dystrybucji oprogramowania wśród partnerów handlowych ASPOL FV zwiększa wydajność i bezpieczeństwo pracy pomp ciepła. Jednocześnie precyzyjne wyniki obliczeń generowanych przez EnerGeo Soft gwarantują optymalną pracę systemu grzewczego i wysoką sprawność układów pomp ciepła.

Produkty EnerGeo mają kompletną dokumentację techniczno-rozruchową i występują w formie biblioteki plików w formacie DWG dla profesjonalnej obsługi rynku architektoniczno-projektowego.

W najnowszej edycji produktowej udostępniono opcję elektronicznej diagnostyki pracy instalacji dolnego źródła ciepła, czyli tzw. system EDS. Pozwala on kontrolować pracę instalacji poprzez interakcyjny panel dotykowy. Archiwizacja temperatur pracy poszczególnych sekcji instalacji ułatwia prawidłową regulację pracy układu i zrównoważoną eksploatację złoża geotermalnego. Wpływa to wprost na optymalizację i ekonomię pracy zaprojektowanych instalacji.
 

Odzysk ciepła – technologia WindMaker

Technologia WindMaker to system rozwiązań oparty na urządzeniach tworzących ekologiczne i ekonomiczne układy HVAC. Wśród wielu uznanych przez rynek produktów tworzących tę technologię na szczególną uwagę zasługują rekuperatory WM RAPTOR oraz WM PHANTOM – liderzy w swojej klasie central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, charakteryzujący się wysoką jakością wykonania oraz komfortem eksploatacji. Uważane są za urządzenia o najbardziej estetycznym wyglądzie. Ich automatyka przygotowana jest do współpracy z systemami inteligentnych domów oraz – dzięki wykorzystaniu specjalnych modułów typu WM COOLER – do chłodzenia budynków. Energia w tym wypadku pochodzi ze źródeł geotermalnych i jest jedną z najtańszych i najbardziej ekologicznych form pozyskiwania chłodu latem. Technologia WindMaker należy do wąskiego grona rozwiązań umożliwiających w sposób systemowy regenerację dolnych źródeł (wymienników pionowych – sond) do gruntowych pomp ciepła i zwiększających ich parametry energetyczne. Skojarzona inteligentnie gospodarka cieplna różnych technologii w ramach jednego budynku jest podstawą racjonalnego inwestowania oraz stanowi motto będące siłą twórczą marki WindMaker.

aspol polski przemysł

Ogrzewanie płaszczyznowe Hotterfield

Hotterfield to ekskluzywna wersja niskotemperaturowego wodnego systemu ogrzewania płaszczyznowego obiektów. Wartością dodaną, którą wnosi na rynek ta technologia, jest wykorzystanie do ogrzewania budynku płaszczyzn do tej pory pomijanych. Opatentowane rozwiązania umożliwiają skuteczne ułożenie przewodów grzewczych nie tylko w podłodze, ścianach czy sufitach, lecz także w skosach na poddaszu budynków.

Zastosowanie tej technologii pozwala uzyskać w pomieszczeniu rozkład temperatur najbardziej zbliżony do idealnego, poprawia również walory estetyczne wnętrza ze względu na brak widocznych elementów grzewczych. System umożliwia osiągnięcie znacznych oszczędności poprzez pracę na niskich parametrach zasilania (najczęściej 35–55°C). Jednym z największych atutów ogrzewania płaszczyznowego jest sposób przekazywania ciepła. Odbywa on się głównie na drodze promieniowania, dzięki czemu można wyeliminować cyrkulację kurzu, oraz konwekcji. Ogrzewanie płaszczyznowe jest często stosowanym rozwiązaniem w nowoczesnych systemach grzewczych, zarówno w budownictwie jedno-, jak i wielorodzinnym. Znajduje również szerokie zastosowanie w obiektach sportowych (boiskach, halach), budynkach użyteczności publicznej oraz w przemyśle.

Inteligentna automatyka oraz przemyślane rozwiązania umożliwiają współpracę w ramach skojarzonej gospodarki cieplnej z pozostałymi technologiami, w szczególności takimi jak opisane wcześniej EnerGeoWindMaker.
 

Glikole w branży budowlanej i w lotnictwie

Spółka ASPOL FV dostarcza produkty chemiczne zawierające glikole szeroko pojętej branży budowlanej oraz lotniczej.

Glikole Henock oraz Kilfrost są wykorzystywane jako płyny transportujące ciepło do stosowania w instalacjach pomp ciepła, klimatyzacji, ogrzewania oraz układach przemysłowych i produkcyjnych. Wodne roztwory glikolu propylenowego lub etylenowego z pełnym pakietem inhibitorów gwarantują zapobieganie zamrożeniu oraz zabezpieczenie instalacji przed korozją. Dodatkowo w ofercie firmy znajdują się płyny specjalistyczne do instalacji solarnych: Henock Solar z odparowującym pakietem inhibitorów oraz płyn Kilfrost Geo – jedyny dostępny na rynku płyn przeznaczony tylko dla branży geotermalnej.

W lotnictwie płyny zawierające glikol propylenowy są używane do odladzania i zabezpieczenia przed ponownym zamrożeniem samolotów pasażerskich, transportowych, wojskowych oraz branży General Aviation. Firma jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę produktów firmy Kilfrost – światowego lidera i pioniera w produkcji płynów do odladzania samolotów. Dostarczane produkty mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa operacji zimowych w branży lotniczej. ASPOL FV jest jedyną polską firmą dostarczającą glikole dla lotnictwa, co świadczy o tym, że procesy magazynowo-logistyczne są w niej na najwyższym poziomie, a to przekłada się na prestiż spółki. Centralne położenie magazynów zapewnia szybkie i terminowe dostawy lotniskom w całym kraju.
 
Kursy szkoleniowe
Szkolenia realizowane w ramach wewnętrznej jednostki szkoleniowej (Placówka kształcenia ustawicznego ASPOL FV – Rejestr Kuratorium Oświaty K nr 189) służą budowie świadomości wśród projektantów i wykonawców.

Zaznajomienie grupy projektantów z rozwiązaniami systemowymi ułatwia wprowadzenie produktu na rynek, wyznaczając kierunek, w jakim powinien zmierzać wykonawca, chcąc zrealizować inwestycję zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej. Z tego względu – tak jak kontakt z inwestorem i rynkiem instalatorskim – współpraca z projektantami stanowi integralny element składowy strategii eksportowej ASPOL FV. Wsparciem dla tych działań jest rozwijanie platformy komputerowej – oprogramowania EnerGeo Soft, które umożliwia projektantowi oraz wykonawcy optymalną konfigurację instalacji pompy ciepła. Szkolenia dla projektantów i architektów są istotnym punktem na mapie wdrażania technologii EnerGeo na rynkach zagranicznych.

Instalatorzy branży grzewczej poszukują łatwych i pewnych w zastosowaniu systemowych rozwiązań. Nie bez znaczenia jest dla nich również rozsądny stosunek jakości i ceny. Intuicyjne renomowane produkty dobrej marki są przez wykonawców wybierane najczęściej. Z tego względu promocja produktów ASPOL FV na rynku wykonawców jest integralnym elementem strategii przedsiębiorstwa. Instalator jest opiniotwórczym podmiotem w procesie inwestycyjnym.
 
Elastyczność i dynamika
Oferta systemowych rozwiązań firmy ASPOL FV, które mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta, jest zróżnicowana i elastyczna. Do tego należy dodać najwyższą jakość idącą w parze z rozsądnie skalkulowaną ceną. Firma może się pochwalić dużą dynamiką działania i szybkimi procesami decyzyjnymi, co przekłada się na równie szybkie reakcje na potrzeby rynku.

Ponad dwie dekady doświadczeń rynkowych pozwoliły na wypracowanie własnej tożsamości oraz zdobycie uznania partnerów i konkurencji. Firma legitymuje się referencjami wiodących na świecie producentów pomp ciepła (m.in. Alpha Innotec, Danfoss, Glen Dimplex, Stiebel Eltron, Nibe, Viessmann) oraz pozytywną opinią wśród najbardziej uznanych wykonawców i projektantów. Spółka jest współzałożycielem i patronem Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC z siedzibą w Krakowie. Współredagowała Wytyczne projektowania, wykonywania i odbioru dolnych źródeł do pomp ciepła. ASPOL FV współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi (m.in. Politechniką Łódzką, Politechniką Krakowską, AGH), dbając o jak najlepszy wizerunek technologii wśród uczniów i absolwentów kierunków technicznych. Te oraz wiele innych doświadczeń pozwoliły firmie wejść na rynki europejskie. Promocja polskiej myśli technologicznej w ramach realizacji strategii eksportu stanowi dużą motywację i jest dumą polskiego przedsiębiorstwa produkcyjnego, a sukces krajowy to rękojmia dobrego wyniku na rynkach zagranicznych. Wachlarz innowacyjnych technologii, realizowane procesy badawczo-rozwojowe oraz wypełnianie kolejnych nisz rynkowych zapewniają firmie stabilną pozycję w branży.