ARKOP: Rynek budowlany jest bardzo wymagający
14/07/2016
Autor:
|

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Arkop istnieje od roku 1990. W 2015 r. świętowało swój jubileusz – ćwierćwiecze działalności. Firma oferuje szeroki zakres usług budowlanych. Specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie robót w zakresie budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej, przemysłowego „pod klucz”. Oferuje również kompleksowe wykonawstwo robót inżynieryjnych, takich jak infrastruktura podziemna, roboty drogowe i hydrotechniczne.

 
W początkach działalności firmy jej zespół tworzyli właściciel i trzech pracowników: księgowa, zaopatrzeniowiec i kierowca-operator. Dużo się od tego czasu zmieniło, gdyż obecnie w firmie zatrudnione są na stałe 123 osoby, a ponad połowa z nich to pracownicy z wyższym wykształceniem, którzy stanowią trzon kadry kierowniczej. Przedstawiciele firmy zapewniają, że swoją markę Arkop buduje dzięki wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadrze budowlano-inżynieryjnej, stosowaniu najnowszych technologii i rozwiązań technicznych oraz współpracy ze sprawdzonymi podwykonawcami i dostawcami materiałów budowlanych. Firma działa na rynku polskim i na razie nie przewiduje rozszerzenia swojej działalności na rynki zagraniczne ani jako wykonawca, ani inwestor, jednak interesuje się nimi i nie wyklucza wejścia na nie w przyszłości.

Jak wyjaśnia Krzysztof Pianowski, dyrektor Arkopu, firma jest aktywna w trzech obszarach budownictwa:

  • budownictwie kubaturowym, którego trzon stanowi budownictwo mieszkaniowe, ale również obiekty użyteczności publicznej, biurowce, szkoły itp.;
  • budownictwie przemysłowym i inżynieryjnym, a więc budowie infrastruktury podziemnej i nadziemnej, budowie technologicznych konstrukcji przemysłowych, głównie dla zakładów takich jak KGHM, oraz pracach dla różnych samorządów;
  • budownictwie komercyjnym, a więc budowie dla różnych koncernów stacji paliw, których Arkop wybudował już ponad 100, a także marketów handlowych.

„Każdy z tych obszarów budownictwa wymaga opracowania i przyjęcia stosownej strategii działania oraz przygotowania kadry kierowniczej, logistyki, spełnienia wymogów różnych inwestorów” – wyjaśnia Krzysztof Pianowski. „Dlatego w firmie powołane są i działają oddzielne kierownictwa specjalizujące się w określonych obszarach robót. Stwarza to oczywiście wiele problemów, chociażby biurokratycznych, ale pozwala na dostosowanie się do zmieniającej się koniunktury”. W realizacji kontraktów budowlanych firma Arkop występuje jako generalny wykonawca. Z kolei roboty inżynieryjne często realizuje jako podwykonawca.

Dopasowanie do potrzeb rynku

Profil zamówień, jakie otrzymywała firma, zmieniał się na przestrzeni lat. W przeszłości dało się zauważyć bardzo duże zapotrzebowanie na budowę stacji paliw i to one stanowiły główne źródło dochodu Arkopu. „Bywało, że w ciągu sześciu miesięcy budowaliśmy 12 stacji paliw pod klucz – wspomina dyrektor firmy. – Później rozpoczęła się silna ekspansja sieci spożywczych, które szukały firm do budowy marketów o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, co doprowadziło do nasycenia rynku. Teraz uważamy za duży sukces, gdy uda nam się pozyskać kilka realizacji w ciągu roku. Dzięki temu zdywersyfikowaniu usług możemy w sposób, powiedziałbym, niezbyt bolesny skierować nasz potencjał na pozostałe obszary działalności”. Rzeczywiście, stacje paliw zajmują w portfolio firmy znaczące miejsce – Arkop budował je między innymi dla BP Europa SE, Shell Polska, Polskiego Koncernu Naftowego Orlen czy dla Petrochemii Płock.

Obecnie firma skupia się przede wszystkim na budownictwie mieszkaniowym dla różnych deweloperów, w tym dla swojej siostrzanej firmy Arkop Deweloper, a także na specjalistycznym budownictwie przemysłowym, którego wiodącymi inwestorami są zakłady przemysłowe takie jak KGHM.

Kilkaset realizacji w ciągu 25 lat

„Od wielu lat współpracujemy i kontraktujemy roboty z ponad 200 firmami podwykonawczymi, kooperujemy z wieloma dostawcami materiałów budowlanych, specjalistycznych i urządzeń przemysłowych zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Przez 25 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy kilkaset różnych inwestycji. Powiem nieskromnie, że wśród projektów nie ma nic, czego powinniśmy się wstydzić. Oczywiście z różnych przyczyn nie wszystkie udało się zrealizować w taki sposób, że byliśmy z nich w pełni zadowoleni, ale wieloma z nich moglibyśmy się pochwalić” – mówi prezes firmy Arkop.

Nie sposób wymienić wszystkich realizacji firmy, ale poproszony o przytoczenie tych najciekawszych, prezes wymienia:

  • realizację wrocławskiego centrum konferencyjnego (WCK) przy Hali Stulecia na rzecz Miasta Wrocławia;
  • budowę pierwszych loftów we Wrocławiu przy ul. Inowrocławskiej na rzecz prywatnego inwestora – firmy Archicom;
  • realizację własnych inwestycji mieszkaniowych;
  • realizację skomplikowanych obiektów technologicznych dla KGHM, Huty Miedzi Głogów, Zakładu Hydrotechnicznego czy Zakładów Wzbogacania Rudy;
  • budowę miejsc obsługi podróżnych, tzw. MOP-ów, przy autostradach A4, A2 i drogach szybkiego ruchu.

Aktualnie Arkop realizuje projekty z każdego obszaru swojej działalności. Zapytany o problemy, jakie towarzyszą spełnianiu oczekiwań tak wielu różnych zleceniodawców, Krzysztof Pianowski odpowiada: „Największe trudności, jakie napotykamy przy realizacjach, szczególnie tych specjalistycznych, to niezgodność dokumentacji ze stanem rzeczywistym, różne kolizje z istniejącymi obiektami, zwłaszcza podziemnymi, gdy działamy pod presją czasu i gdy wyłączane są linie produkcyjne. W takich wypadkach konieczne są doświadczenie, wiedza i umiejętności pracowników, w tym głównie kadry kierowniczej”.

Aktywni na wielu polach

Jedna z głównych gałęzi działalności firmy Arkop – budownictwo mieszkaniowe – wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jak wyjaśnia prezes firmy: „Rynek budowlany jest obecnie bardzo wymagający. Nikt nie kupi mieszkania z krzywymi ścianami czy tynkami złej jakości, gdy konkurencja obok oferuje w podobnej cenie dobre wykończenie. Dlatego w naszej firmie podstawowym kryterium jest jakość robót, a także ich terminowość. Utrzymanie tych parametrów jest priorytetem, chociaż w wielu wypadkach czyni to nas niekonkurencyjnymi w stosunku do innych oferentów. Od wielu lat nie uczestniczymy w przetargach publicznych, gdyż w ich wypadku jedynym kryterium była cena. Liczba zleceń, jakie mamy w portfolio – chociaż zawsze mogłoby ich być więcej – świadczy jednak o tym, że inwestorzy decydują się przy umiarkowanej cenie na wybór nas jako wykonawcy, mając gwarancję dobrej jakości i dotrzymania terminu. Jest to najbardziej zauważalne przy inwestycjach deweloperskich, gdyż inwestorem jest wówczas przysłowiowy Kowalski”.

Arkop stawia w kompleksowym, generalnym wykonawstwie budynki mieszkalne, jedno- i wielorodzinne. Może się pochwalić doświadczeniem i licznymi referencjami w realizacjach projektów „pod klucz”. Firma wybudowała już setki mieszkań na obszarze Wrocławia i okolic (między innymi osiedle budynków wielorodzinnych Orion, budynek wielorodzinny Panorama Zatorska, budynek wielorodzinny Willa na Grabiszynku, lofty – budynek wielorodzinny wraz z infrastrukturą). Obecnie w zakresie budownictwa mieszkaniowego w przygotowaniu ma trzy własne inwestycje na około 900 mieszkań, a także około 200 domów jednorodzinnych. Są to inwestycje rozłożone na etapy trwające łącznie kilka lat.

Firma jest bardzo aktywna również w zakresie budownictwa użyteczności publicznej. Warto tu wymienić choćby kilka zrealizowanych przez nią inwestycji we Wrocławiu, takich jak: przebudowa budynku schronu na Muzeum Współczesne Wrocław i jego remont wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Strzegomskiej, Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej, budynek recepcyjno-konferencyjny wraz infrastrukturą dla Wrocławskiego Parku Przemysłowego, budynek biurowo-usługowy

Quattro Forum, Hala Kupców Perła, rozbudowa i remont generalnego domu klasztoru Służebniczek, a także budynek biurowy wraz z poligonem doświadczalnym dla Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

„Jest dla nas bardzo ważne, że od mniej więcej 10 lat rozwijamy własną działalność deweloperską zarówno w zakresie budownictwa mieszkaniowego, jak i komercyjnego – mówi Krzysztof Pianowski. – Jako deweloper budujemy obecnie market dla sieci handlowej, w przygotowaniu jest kilka następnych projektów tego typu oraz realizacji dla koncernów paliwowych. Ciągle poszukujemy satysfakcjonujących nowych lokalizacji nie tylko we Wrocławiu. Interesujemy się też innymi miejscami: Warszawą, Krakowem, Trójmiastem, a także terenami nadmorskimi i miejscowościami w górach”.

arkop

Potwierdzone uznanie

Firma na przestrzeni 25 lat działalności otrzymała wiele wyróżnień i nagród, między innymi czterokrotnie „Gazele Biznesu”, dwukrotnie wyróżnienie „Forbesa”, dwukrotnie „Orły Polskiego Budownictwa”, dwukrotnie PZITB oddziału Wrocławskiego i Ministerstwa Infrastruktury oraz wiele innych. „Firma Arkop od początku kładzie nacisk na jakość, fachowość, staranność i doskonałość świadczenia swoich usług – wyjaśnia prezes firmy. – Taka polityka zarządzania doprowadziła do zyskania miana dobrego wykonawcy i wiarygodnego partnera”. Wśród innych nagród potwierdzających skuteczność działań firmy można też wymienić chociażby Nagrodę

III stopnia w konkursie „Budowa Roku 2009”, Nagrodę II stopnia w konkursie „Budowa Roku 2010”, I Nagrodę w konkursie Prezydenta Wrocławia „Piękny Wrocław” w 2011 r., Wyróżnienie Państwowej Inspekcji Pracy w konkursie „Buduj Bezpiecznie” w 2011 r., Wyróżnienie w konkursie Prezydenta Wrocławia „Piękny Wrocław” w 2012 r., Złoty Medal za najlepszy produkt na Międzynarodowych Targach Paliw w 1999 r., a także certyfikat jakości ISO 9001 wdrożony w roku 2002.

Jak mówi prezes firmy, Arkop jest marką godną zaufania, firmującą najwyższą jakość usług, wiarygodność i rzetelność dobrego partnera. Ceni sobie zasady fair play, o których pamięta, ubiegając się o nowe zlecenia. „W postępowaniach przetargowych uczestniczy od kilku do kilkunastu firm i zdarzają się wśród nich te, które oferują ceny dumpingowe. To od inwestora zależy, czy zdecyduje się na wybór takiej firmy. Na szczęście świadomość inwestorów w tym zakresie, chociaż bardzo wolno, wzrosła. Teraz wielu z nich kieruje się zasadą, że miły złego początek, ale koniec żałosny, i odrzuca tego typu oferty”. Zasady ważna dla pracowników firmy Arkop dobrze ilustruje jej kodeks postępowania. Jak dowiedzieliśmy się w firmie, głównym celem spółki jest prowadzenie rentownej działalności gospodarczej w zakresie świadczonych usług budowlanych. W swoich działaniach firma kieruje się zasadami i wzorami zachowań opartych na powszechnie akceptowanych wartościach, przede wszystkim zasadą poszanowania godności każdego człowieka, tym samym deklaruje szacunek dla narodowości, rasy, religii, płci oraz orientacji politycznej pracowników, współpracowników, klientów oraz kontrahentów. Zawsze bierze na siebie odpowiedzialność za swoje działania w zakresie świadczonych usług budowlanych.

Dalszy rozwój i zmiany

Firma jest właśnie w trakcie przekształceń będących odpowiedzią na potrzeby rynku. „Jak wskazuje nazwa firmy, jesteśmy spółką jawną, rodzinną, w której wspólnikami jesteśmy ja i moja żona – wyjaśnia Krzysztof Pianowski. – W tym roku podjęliśmy działania zmierzające do przekształcenia firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową, co wymaga dalszych działań organizacyjnych dotyczących sposobu zarządzania. W pewnych obszarach będzie on musiał zostać podzielony między pracowników, z których część jest wychowankami firmy. Jest to absolutnie konieczne z uwagi na coraz bardziej postępującą specjalizację i różnorodność projektów realizowanych przez firmę”.

Arkop z optymizmem patrzy w przyszłość, choć – jak mówi Krzysztof Pianowski – odczuwa skutki kryzysu: „Kryzys w budownictwie trwa nieprzerwanie, może poza latami 2006–2008, kiedy to inwestorzy wręcz poszukiwali firm wykonawczych, do przetargów publicznych startowała jedna firma, a często bywało tak, że nikt się nie zgłaszał, ale ten okres «szczęśliwości» bardzo szybko się skończył”. Rynek, na którym działa Arkop, jest jednak szeroki, a firma odnalazła na nim swoje miejsce.