Uzyskaj bezpłatny dostęp do najlepszych ośrodków badawczych w robotyce w Europie

Uzyskaj bezpłatny dostęp do najlepszych ośrodków badawczych w robotyce w Europie

04/01/2019

Projekt TERRINet reprezentuje wysiłki podejmowane przez Europę w celu rozwoju i edukacji specjalistów z dziedziny robotyki, zdolnych do projektowania, opracowywania i zarządzania przyszłymi robotami.

Celem Europejskiej Sieci Infrastruktury Badawczej ds. Robotyki (TERRINet) jest oferowanie bezpłatnego dostępu do:

– wysokiej jakości infrastruktury badawczej (12 centrów badawczych, ponad 90 platform)

– wsparcia technicznego i naukowego od najlepszych ekspertów w swoich dziedzinach

– szkoleń na najwyższym poziomie dla wielu użytkowników (szkoły, kursy internetowe, warsztaty)

Jak uzyskać dostęp

Prześlij propozycję, w której wyjaśnisz swój projekt naukowy, który zostanie wdrożony w jednym z centrów infrastruktury badawczej TERRINet.
Link: https://opencalls.terrinet.eu/call/terrinet-second-open-call

Wybrane projekty będą miały pełny dostęp do infrastruktury objętej programem TERRINet. Projekty otrzymają również finansowanie kosztów podróży i utrzymania.
Link: www.terrinet.eu

Programu TERRINet oferuje:

  • Programy wymiany badań
  • Szkoły letnie / zimowe i masowe otwarte kursy online
  • Nauka w terenie, seminaria i wizyty
  • Pomoc w tworzeniu początków
  • Warsztaty / sesje specjalne z robotyki i inne konferencje naukowe, wystawy, targi
  • Wsparcie transferu technologii dla badań przemysłowych
  • Aplikacje od interesariuszy przemysłowych do wyszukiwania / oferowania staży, współpracy i technologii

Kto może złożyć wniosek?

  • Studenci (uczniowie, licencjat, absolwent, doktorat, magister)
  • Badacze przemysłowi i naukowcy (w tym doktorat)
  • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, spółki o średniej kapitalizacji, duże branże)

Deadline na składanie projektów w ramach 1szej tury programu: do 28 lutego 2019

Deadline na składanie projektów w ramach 2giej tury programu: do 30 września 2019

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badawczo-innowacyjnego „Horyzont 2020” w ramach umowy o dofinansowanie nr 730994.