SIEMENS-KUKA: digitalizacja procesów produkcji w ramach koncepcji Industry 4.0

SIEMENS-KUKA: digitalizacja procesów produkcji w ramach koncepcji Industry 4.0

10/05/2017
Autor:
|

Siemens–KUKA liderzy w zakresie automatyzacji, digitalizacji i robotyzacji realizują koncepcję Industry 4.0

Poznaj najnowsze rozwiązania w dziedzinie digitalizacji procesów produkcji podczas Targów ITM Polska MACH-TOOL w Poznaniu w dniach 6–9 czerwca 2017 r.!

Firmy SIEMENS – jako dostawca poszczególnych komponentów cyfrowego przemysłu – oraz KUKA – jako czołowy dostawca robotów przemysłowych i rozwiązań automatyzacji produkcji – aktywnie współtworzą czwartą rewolucję przemysłową Industry 4.0.

Wspólne stanowisko obu firm (nr 14, pawilon 3) przybliży odwiedzającym dynamikę digitalizacji procesów produkcyjnych, która stwarza nowe możliwości projektowania, planowania oraz realizacji projektów, nadając całkowicie nowy wymiar tworzeniu współczesnego zakładu produkcyjnego i kooperacji maszyny-robota z człowiekiem. Można będzie zobaczyć, jak zwiększyć konkurencyjność własnej produkcji oraz kompatybilność swoich rozwiązań ze światem cyfrowym.

Po raz pierwszy duet SIEMENS–KUKA wraz z partnerami (Atos, Blumenbecker, Mazak, GM System, KS Automotive oraz SCHUNK Intec sp. z o.o.) przedstawią kompleksowy, elastyczny system wytwarzania uzupełniony o MindSphere – SIEMENS Cloud for Industry.

Zautomatyzowane środowisko zakładów przemysłowych generuje ogromne ilości danych dotychczas nieprzetwarzanych w jednym czasie i w jednym miejscu. Bliska współpraca międzynarodowych liderów automatyzacji i digitalizacji produkcji (SIEMENS) oraz rozwiązań IT (Atos) owocuje wyznaczaniem nowych standardów dla rozwiązań informatycznych sektora przemysłowego. MindSphere stanowi istotny krok na drodze transformacji i cyfryzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego, stwarzając szerokie możliwości rejestrowania, analizy i wizualizacji danych produkcyjnych.

MindSphere to rozwiązanie chmurowe oparte na otwartym systemie operacyjnym dla Internetu rzeczy. Odpowiada potrzebom sektora przemysłowego, łączy sprzęt, usługę i platformę, a moc obliczeniowa daje bardzo duże możliwości. Rozwiązanie opracowane przez firmę SIEMENS jest uniwersalne i wysoce kompatybilne – system umożliwia bezpośredni eksport danych generowanych z maszyn wyposażonych w najnowsze sterowniki PLC SIMATIC czy CNC SINUMERIK lub eksport pośredni w standardzie OPC UA poprzez MindConnect Nano (niewielkie urządzenie podłączane do maszyn). To rozwiązanie pozwala na przesyłanie do chmury danych z zachowaniem wysokiego stopnia ich szyfrowania, zbieranie danych uzyskanych podczas procesu produkcyjnego, ale również ich zestawianie z danymi pochodzącymi z innych obszarów przedsiębiorstwa oraz danymi zewnętrznymi, co zwiększa możliwości operacyjne i analityczne, dostarczając nowych informacji o produkcji (added value) oraz jej otoczeniu. Jednocześnie rozwiązanie to stanowi platformę dla tworzenia zindywidualizowanych aplikacji, m.in. predictive maintenance, MindApps Fleet Manager, precyzyjnie odpowiadając na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa.

SIEMENS–KUKA i partnerzy przygotowali praktyczne rozwiązanie digitalizacji procesu produkcji wg koncepcji Industry 4.0.

siemens industry 4.0 polski przemysł

Świat wirtualny i realny

Na poziomie projektowo-wytwórczym za pomocą oprogramowania SIEMENS PLM, tj. NX CAD/CAM, Tecnomatix oraz Teamcenter, stworzymy Cyfrowego Bliźniaka (Digital Twin obejmujący zakres Digital Product, Digital Process i Digital Factory), który pozwoli nam na wykonanie pełnej symulacji procesu produkcji. W rzeczywistości zbudujemy elastyczny węzeł wytwarzania złożony z pięcioosiowego centrum obróbczego Mazak VARIAXIS i-500 wyposażonego w CNC SINUMERIK 840D sl i współpracującego z nim robota KUKA KR Cybertech KR 20 R1810. Połączenie robota z maszyną zrealizowano, wykorzystując najnowocześniejszy interfejs SINUMERIK Integrate Run MyRobot oraz KUKA.MxAutomation wypracowany przez firmy SIEMENS i KUKA. Interfejs ten umożliwia obsługę oraz programowanie maszyny i robota z poziomu sterowania numerycznego. Całość automatyzacji procesu produkcji przeprowadzona przez firmę Blumenbecker zrealizowana jest na najnowszym sterowniku PLC SIMATIC S7-1500 w środowisku TIA Portal. Zawiera wizualizację HMI SIMATIC, zintegrowane funkcje bezpieczeństwa (Safety Integrated), komponenty aparatury n.n SIRIUS czy napędy SINAMICS. Zarówno robot firmy KUKA, jak i maszyna firmy MAZAK zostały wyposażone w systemy chwytakowe oraz mocowania narzędzi i detali dostarczone przez firmę SCHUNK Intec sp. z o.o., której innowacyjne rozwiązania wpisują się w koncepcję przedsiębiorstwa cyfrowego.

Celem tak skonstruowanego węzła wytwarzania jest zapewnienie szybkości, elastyczności, adaptowalności produkcji do zindywidualizowanych potrzeb. Firma Atos specjalnie na tę okazję przygotowała aplikację mobilną w środowisku MindSphere, która pozwoli klientom personalizować zdalnie produkowany na targach detal i obserwować jego wytwarzanie. Dodatkową funkcjonalnością jest wykorzystanie rozwiązania chmurowego i eksportowanie danych maszynowych do MindSphere. Za pomocą aplikacji w chmurze generowane będą nowe wartości (added value) dla użytkownika.

Digital Product / Digital Process / Digital Factory

Tegoroczna ekspozycja SIEMENS–KUKA, dzięki wsparciu inżynierskiemu partnerów GM System i KS Automotive, została zintegrowana zgodnie z ideą Industry 4.0 w świecie cyfrowym w kompletny proces biznesowy, jaki jest realizowany w nowoczesnej firmie przemysłowej. Opiera się on na wirtualnym produkcie (Digital Product), który staje się głównym nośnikiem informacji na każdym jego etapie. Etap tworzenia wirtualnego produktu, często nazywany konstrukcyjnym, wykorzystuje najnowsze metody projektowania w środowisku NX. Etap przygotowania technologii produkcji produktu (Digital Process) także jest oparty na tej samej definicji produktu. Współbieżna współpraca technologa z konstruktorem jest możliwa dzięki zaawansowanemu systemowi Teamcenter, którego rolą jest zarządzanie całym procesem w kontekście wirtualnego produktu oraz zapewnienie właściwego obiegu i dostępu do informacji. Zdefiniowanie technologii pozwala na przeprowadzenie symulacji etapów produkcji w fabryce (Digital Factory), zanim jeszcze zostanie podjęta decyzja o wytwarzaniu. Umożliwia to przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji procesu produkcyjnego, jego optymalizację, w tym także kosztów. To wszystko jest możliwe dzięki systemowi Tecnomatix , który jest integralną częścią nowoczesnego środowiska PLM opartego na Teamcenter – sercu Industry 4.0. Wirtualne odzwierciedlenie stoiska wystawowego w środowisku NX Mechatronics Concept Design i Tecnomatix – Process Simulate z wykorzystaniem technologii 360° zapewnia firma KS Automotive, z kolei wsparcie dla obsługi systemu NX we wspólnym przedsięwzięciu zapewnia firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich.

Services

Digitalizacja procesów produkcji Industry 4.0 zmieni nie tylko wygląd i architekturę fabryki cyfrowej (Digital Enterprise), wpłynie również na sposób i jakość świadczonych usług wsparcia technicznego i finansowego.

Siemens Sp. z o.o., poprzez dział Customer Services (CS) prowadzi profilowane szkolenia dla projektantów, programistów, serwisantów maszyn lub urządzeń w zakresie automatyki i napędów. Posiada własny magazyn części zamiennych. Podpisuje umowy serwisowe. Dokonuje modernizacji maszyn produkcyjnych i sterowanych numerycznie dostosowując je do najnowszych trendów w wytwarzaniu. Pracuje nad wdrożeniem nowych usług Digital Services tj. predictive maintenance, Manage MyMachine.

Uzupełnieniem proponowanego rozwiązania technicznego jest możliwość skorzystania z bogatej oferty firmy Siemens Financial Services (SFS), specjalizującej się w leasingu maszyn i urządzeń. Firma tworzy rozwiązania finansowe dla firm zainteresowanych inwestycjami m. in. w branżach motoryzacyjnej, lotniczej, maszynowej, poligraficznej, medycznej czy szerokorozumianym przemyśle.

Współpraca człowieka z maszyną

Punktem centralnym fabryki przyszłości jest człowiek, który bezpośrednio kooperuje z maszyną i robotami. Prezentowany na stanowisku najnowszy robot LBR iiwa – z otwartym systemem, funkcjami bezpieczeństwa oraz czucia zaprojektowanymi na wzór ludzkiej ręki, wyposażony w dedykowane interfejsy komunikacyjne – jest całkowicie gotowy na erę Industry 4.0. W połączeniu z chwytakiem firmy SCHUNK Intec sp. z o.o. LBR iiwa jest w stanie operować detalami w stopniu niemal takim, jaki oferuje ludzka ręka. Nowy, pięciopalczasty model chwytaka antropomorficznego to wyposażona w 9 napędów „dłoń”, idealnie nadająca się do realizacji różnych aplikacji przenoszenia i manipulowania. Czujniki taktylne z elastycznymi powierzchniami chwytającymi umożliwiają łapanie z określoną siłą, bez ryzyka wypadnięcia, defomacji czy zniszczenia detalu.

Industry 4.0 z perspektywy robotyzacji – rekomendowane rozwiązania KUKA

Industry 4.0 będzie mieć tak duży wpływ na produkcję przemysłową, jak Internet na komunikację. Wizja kryjąca się za kolejną rewolucją przemysłową połączy człowieka i maszynę w sieć produkcyjną i będzie wymagała maksymalnej elastyczności systemów. Od wielu lat firma KUKA stara się tę wizję urzeczywistnić. Już dziś istnieją inteligentne maszyny, które niemal odzwierciedlają wyobrażenia o robocie przemysłowym. Współpracują one bezpośrednio z człowiekiem, są mobilne lub mają obie te cechy. Wiedzę czerpią z chmury.

W 2014 r. firma KUKA, wprowadzając na rynek robota LBR iiwa, stworzyła podwaliny współpracy człowieka z robotem w Industry 4.0, czyli bezpośredniej i bezpiecznej pracy bez zabezpieczeń ochronnych. Robot LBR iiwa, będący częścią Smart Factory, potrafi uczyć się od człowieka. Dzięki połączeniu z chmurą może samodzielnie sprawdzać, optymalizować i dokumentować wyniki swojej pracy. W fabryce przyszłości możliwości jego zastosowań są niemal nieograniczone.

Podczas Targów ITM firma KUKA zaprezentuje także robot KR AGILUS sixx, który przekonuje wszechstronnością pozwalającą na nowoczesne zakresy zastosowania. Funkcja Safe Robot umożliwia wdrożenie nowoczesnych koncepcji automatyzacji.

Liczymy na Państwa obecność na poznańskich Targach MACH-TOOL, na których firmy SIEMENS, w myśl słów „On the way to INDUSTRY 4.0 – Digitalization in Machine Tool Manufacturing” oraz KUKA, kierując się mottem „Hello Industrie 4.0 – we go digital”, zaprezentują swoje niezawodne rozwiązania.

Zapraszamy do odkrycia kulis inteligentnego, w pełni cyfrowego środowiska produkcyjnego. Mamy nadzieję, że przygotowane wspólnie z partnerami stoisko oraz atrakcje (m.in. film w technologii 360°, dedykowane warsztaty czy konkursy) ułatwią Państwu zrozumienie idei i korzyści wynikających z digitalizacji.

Mogą się Państwo przekonać, jak współczesne, zaawansowane technologie przemysłowe współdziałają z nowoczesnymi rozwiązaniami w dziedzinie IT.

Życzymy satysfakcji z udziału w tym prestiżowym wydarzeniu. Niech stanie się ono również okazją do wielu interesujących spotkań i dyskusji.