Oprogramowanie Tecnomatix: wzrost rentowności o 30% dzięki symulacji pracy robotów

Oprogramowanie Tecnomatix pomogło skrócić o 60% czas potrzebny na projektowanie i instalację zrobotyzowanych systemów.

Precyzja w każdym calu

AKE Robotics sp. z o.o. (AKE Robotics) jest spółką córką niemieckiego przedsiębiorstwa AKE-Systemtechnik GmbH. Firma macierzysta projektuje i buduje szeroką gamę systemów, począwszy od rozwiązań transportowych, po zrobotyzowane gniazda produkcyjne. AKE Robotics z siedzibą w Polsce zajmuje się konfigurowaniem i programowaniem wszelkiego rodzaju robotów przemysłowych wykorzystywanych w produkcji, montażu i logistyce.

Eksploatując najnowsze osiągnięcia robotyki przemysłowej, AKE Robotics współpracuje z najbardziej wymagającymi klientami takimi jak Volkswagen, Volvo Gent, Mercedes, Audi i Seat.

Dostarczanie robotów na globalne rynki wymaga utrzymywania najwyższych standardów jakości. Konfiguracja newralgicznych przestrzeni produkcyjnych warunkuje wysoki poziom odpowiedzialności w każdej realizacji. W wielu sytuacjach AKE Robotics musi dostosować się do ograniczeń czasowych i przestrzennych, które nie mogą uniemożliwić ani nawet utrudnić pracy robotów.

Niestaranna instalacja generowałaby kosztowne przestoje produkcyjne oraz wymagała znacznych nakładów związanych z korektą usterki. Dodatkowo w przypadku wystąpienia błędów wszystkie naprawy musiałyby zostać wykonane bezpośrednio w miejscu instalacji oprzyrządowania, co miałoby bardzo negatywny wpływ na rentowność całego przedsięwzięcia.

Kompatybilność podstawowym kryterium wyboru oprogramowania

AKE Robotics zdecydowała się na wdrożenie rozwiązania w zakresie programowania i symulacji pracy robotów w celu poprawy jakości i ograniczenia ryzyka w realizacji projektów. Jednym z kryteriów wyboru oprogramowania była kompatybilność z czołowymi systemami projektowania wspomaganego komputerowo (CAD). Oprócz ułatwienia pracy projektantów (dzięki możliwości importu danych CAD z systemów klienta) kompatybilność otwiera firmie drogę do ekspansji na nowe rynki.

Otwarta architektura i znakomita reputacja oprogramowania Robcad z portfolio Tecnomatix® Siemens PLM Software były wystarczającą rekomendacją dla AKE Robotics. „Głównymi przesłankami przemawiającymi za wdrożeniem oprogramowania Robcad była możliwość nawiązania współpracy z prestiżowymi markami motoryzacyjnymi oraz kompatybilność z naszym rodzimym zakładem z Niemiec, który także korzysta z Robcad” – tłumaczy Bartłomiej Siuda, dyrektor zarządzający AKE Robotics.

„Dzięki wdrożeniu możemy też uczestniczyć w rynku mniejszych realizacji, które do tej pory były dla nas nierentowne – dodaje. – Wszyscy projektanci zatrudnieni w firmie mieli już do czynienia z Robcad w poprzednich miejscach pracy, dlatego proces wdrażania przebiegał błyskawicznie”.

ake-robotics1_PP_26

Wydajność i optymalizacja potwierdzona liczbami

Wprowadzenie Robcad przyczyniło się do natychmiastowego zwiększenia wydajność pracowników AKE Robotics. Projektanci nie tracą już czasu na przeróbki elementów istniejących zrobotyzowanych systemów. Dzięki Robcad mogą oni także tworzyć systemy niewymagające wprowadzania zmian po instalacji. Ze względu na wcześniej występujące błędy montażowo-procesowe inżynierowie często zmuszeni byli do długookresowego nadzorowania realizacji u klientów w całej Europie. Obniżało to rentowność projektu i nie pozwalało poszczególnym pracownikom angażować się w nowe zadania. W Robcad programowanie robotów może odbywać się także offline (poza zakładem klienta). Symulacja pracy robotów umożliwia zdecydowane ograniczenie błędów ujawniających się na etapie instalacji.

„Wykonywanie prac w obiektach klienta jest bardzo kosztowne – mówi Siuda. – Dzięki Robcad wstępne fazy projektu możemy realizować zdalnie, a ewentualne kolizje wykrywamy i eliminujemy na wczesnym etapie”.

Firmie udało się też ograniczyć o 25% koszty delegacji służbowych i zaoszczędzić 120 tys. zł rocznie. Bartłomiej Siuda szacuje, że zwiększenie wydajności dzięki Robcad przełożyło się na poprawę rentowności każdego projektu o mniej więcej 30%.

Kolejną ważną korzyścią z zastosowania Robcad jest skrócenie o 60% czasu projektowania i instalacji nowego zrobotyzowanego systemu. Wynika to głównie z możliwości wykrycia błędów w trakcie symulacji na wczesnym etapie realizacji projektu. „Możliwość przeprowadzania symulacji eliminuje występowanie błędów konstrukcyjnych i wad oprzyrządowania, a także błędów w elementach instalacji – wyjaśnia Bartłomiej Siuda i dodaje: – Dzięki dokładności projektowej oraz narzędziu do wykrywania kolizji pozbyliśmy się ponad 90% sytuacji, w których wcześniej odnotowywaliśmy niezgodności. Teraz możemy je eliminować jeszcze przed dostarczeniem urządzeń do klienta”.

Rozwiązanie Siemens PLM Software do programowania robotów offline odegrało ważną rolę w spektakularnym sukcesie AKE Robotics. „Dzięki Robcad nawiązaliśmy trwałą współpracę z Volkswagenem, który także korzysta z oprogramowania firmy Siemens” – podkreśla Siuda.

„Robcad pozwolił nam wkroczyć na wyższy poziom świadczenia usług. Obecnie, w odróżnieniu od wielu innych firm, jesteśmy partnerem uczestniczącym w rozwoju projektu, a nie tylko zwykłym podwykonawcą” – podsumowuje Bartłomiej Siuda.