Światowa sprzedaż robotów przemysłowych podwoiła się w ciągu ostatnich pięciu lat

Światowa sprzedaż robotów przemysłowych podwoiła się w ciągu ostatnich pięciu lat

21/10/2018
www.ifr.org

Nowy raport World Robotics pokazuje, że w 2017 r. na całym świecie dostarczono rekordową liczbę 381 000 sztuk, co stanowi wzrost o 30% w porównaniu z rokiem poprzednim. Oznacza to, że roczna wielkość sprzedaży robotów przemysłowych wzrosła o 114% w ciągu ostatnich pięciu lat (2013-2017). Wartość sprzedaży wzrosła o 21% w porównaniu do 2016 r.

Roboty przemysłowe są kluczowym elementem postępu w przemyśle wytwórczym”, mówi Junji Tsuda, prezes Międzynarodowej Federacji Robotyki. „Roboty ewoluują dzięki wielu najnowocześniejszym technologiom. Są to uczenie umiejętności, przewidywanie awarii z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, nowa koncepcja współpracy człowiek-maszyna oraz łatwe programowanie i tak dalej. Prognoza IFR pokazuje, że w 2021 roku roczna liczba robotów dostarczanych do fabryk na całym świecie osiągnie około 630 000 sztuk.”

Pięć największych rynków na świecie
Istnieje pięć głównych rynków, na które przypada 73% całkowitej sprzedaży: Chiny, Japonia, Korea Południowa, Stany Zjednoczone i Niemcy.

Chiny znacznie rozszerzyły swoją wiodącą pozycję z największym popytem i 36% całkowitej podaży na rynku w 2017 r. przy sprzedaży ok. 138 000 produktów przemysłowych – roboty (2016-2017: +59%). Wielkość sprzedaży robotów w Chinach była wyższa niż łączna wielkość sprzedaży w Europie i obu Amerykach łącznie (112 400 sztuk).

Japońscy producenci dostarczyli 56% globalnej podaży w 2017 roku. To sprawia, że Japonia jest największym na świecie producentem robotów przemysłowych. Wskaźnik eksportu wzrósł o 45% (2016-2017). Ameryka Północna, Chiny, Republika Korei i Europa były docelowymi celami eksportowymi. Sprzedaż robotów w Japonii wzrosła o 18 procent do 45 566 sztuk, co stanowi drugą najwyższą wartość w historii tego kraju.

Przemysł produkcyjny w Republice Korei ma zdecydowanie największą gęstość robotów na świecie – ponad 8 razy więcej niż średnia światowa. Ale w 2017 roku dostawy robotów spadły o 4% do 39 732 sztuk. Głównym motorem tego rozwoju był przemysł elektryczny / elektroniczny, który zredukował instalacje robota o 18% w 2017 roku. Rok wcześniej instalacje robotów przemysłowych osiągnęły szczyt 41 373 sztuk.

Instalacje robotów w Stanach Zjednoczonych nadal wzrastały do nowego maksimum w 2017 r. – po raz siódmy z rzędu – i osiągnęły 33 192 sztuki. Jest to o 6% więcej niż w 2016 r. Od 2010 r. Czynnikiem napędzającym wzrost we wszystkich gałęziach przemysłu wytwórczego w USA jest stały trend do automatyzacji produkcji w celu umocnienia przemysłu USA na rynku krajowym i światowym.

Niemcy są piątym co do wielkości rynkiem robotów na świecie i numerem jeden w Europie. W 2017 r. Liczba sprzedanych robotów wzrosła o 7%, do 21 404 sztuk – nowy rekord – w porównaniu do 2016 r. (20 074 sztuki). W latach 2014-2016 roczna sprzedaż robotów przemysłowych utrzymywała się na poziomie około 20 000 sztuk.
Wykorzystanie robotów przez przemysł na całym świecie
Przemysł motoryzacyjny pozostaje największym użytkownikiem robotów na świecie z 33% całkowitej podaży w 2017 roku – sprzedaż dla tego sektora wzrosła o 22%. Produkcja samochodów osobowych staje się coraz bardziej złożona w ciągu ostatnich dziesięciu lat: znaczna część procesów produkcyjnych wymaga obecnie automatyzacji za pomocą robotów. Producenci samochodów hybrydowych i elektrycznych doświadczają silniejszego popytu na szerszą gamę modeli samochodów, tak jak tradycyjni producenci samochodów. Ponadto wyzwanie, jakim jest spełnienie celów klimatycznych w 2030 r., będzie wymagać, aby większa część nowych samochodów była pojazdami o niskiej i zerowej emisji.

W przyszłości producenci samochodów będą również inwestować we wspólne aplikacje do końcowych zadań montażowych i wykończeniowych. Drugi poziom dostawców części samochodowych, z których duża część to MŚP, wolniej jest zautomatyzować w pełni, ale możemy się spodziewać, że to się zmieni, ponieważ roboty stają się mniejsze, łatwiejsze do dostosowania, łatwiejsze w programowaniu i mniej kapitałochłonne.

Przemysł elektrycznyelektroniczny nadrabia zaległości: sprzedaż wzrosła o 33%, osiągając nowy poziom 121,3 tys. sztuk, co stanowi udział w całkowitym podaży na poziomie 32% w 2017 r. Rosnący popyt na produkty elektroniczne i rosnący popyt zapotrzebowanie na baterie, chipy i wyświetlacze były czynnikami napędzającymi wzrost sprzedaży. Potrzeba zautomatyzowania wzrostu produkcji zwiększa popyt – roboty mogą obsługiwać bardzo małe części przy dużych prędkościach, z bardzo wysoką dokładnością, umożliwiając producentom elektroniki zapewnienie jakości przy jednoczesnej optymalizacji kosztów produkcji.

Przemysł metalowy znajduje się w fazie ożywienia. Udział całkowitej podaży wyniósł 10%, przy wyjątkowym wzroście sprzedaży o 55% w 2017 r. Analitycy przewidują ogólny wzrost popytu w 2018 r. Na metale, przy stale rosnącym popycie na kobalt i lit stosowany w akumulatorach samochodowych. Duże firmy produkujące wyroby metalowe i metalowe wdrażają strategie automatyzacji Industry 4.0, w tym robotykę, aby czerpać korzyści z korzyści skali i szybko reagować na zmiany popytu.

Stopień automatyzacji według gęstości robotów
85 jednostek robotów na 10 000 pracowników to nowa średnia globalnej gęstości robotów w przemyśle wytwórczym (2016: 74 sztuki). Według regionów średnia gęstość robotów w Europie wynosi 106 jednostek, w obu Amerykach 91, a w Azji 75 jednostek.