Centrum Programowania Robotów Przemysłowych na Wyspie Ostrów
17/06/2019

Ruszyły pierwsze zajęcia z programowania robotów przemysłowych. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna uruchomiła na Wyspie Ostrów Centrum Programowania Robotów Przemysłowych. Młodzież uczyć się tam będzie również obsługi drukarki 3D. To jeden z pierwszych taki ośrodków w Polsce.

 
Centrum mieści się w budynku dawnej dyrekcji Stoczni Gdańskiej na Wyspie Ostrów w Gdańsku, gdzie obecnie trwa proces rewitalizacji i przygotowania terenu do produkcji przemysłowej w branży stoczniowej. Ośrodek szkoleniowy, tworzony na potrzeby przemysłu stoczniowego i innych inwestorów ulokowanych na tym terenie, to element projektu rewitalizacji i aktywizacji obszarów postoczniowych. Jego celem jest stworzenie sprzyjających warunków dla rentownej produkcji w oparciu o nowe technologie i  wykwalifikowane kadry.

– Od czasu ogłoszenia projektu Stocznia Gdańsk 4.0 Nowy początek konsekwentnie realizujemy zaplanowane prace, dzięki którym przywracamy ten teren dla nowoczesnej produkcji stoczniowej.  Wychodząc naprzeciw rozwojowi przemysłu w kierunku robotyzacji i programowania postanowiliśmy wesprzeć pracodawców w kształceniu przyszłych pracowników w umiejętności niezbędne do pracy w przemyśle 4.0. – podkreśla Przemysław Sztandera, prezes PSSE.

Częścią przemysłu 4.0 jest robotyzacja, która wkroczyła już do wielu branż i wchodzi do kolejnych. Według ekspertów wkrótce roboty pojawią się w każdej z nich, a większość stanowisk pracy zostanie zautomatyzowanych. Dlatego już dziś konieczne jest kształcenie kadr dla przemysłu 4.0., także w zakresie programowania i obsługi robotów.

Robot przemysłowy na Wyspie Ostrów to nowoczesne 6-osiowe urządzenie do cięcia leserem metalu i tworzyw sztucznych Fanuc Robot M-20iA. Do utworzonego przez PSSE Centrum szkoleniowego robot został przekazany przez Instytut Maszyn przepływowych PAN.

Jako pierwsi w zajęciach prowadzonych przez pracowników PZU Lab uczestniczyli uczniowie klas technik mechatronik Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum z Gdańska oraz Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku. W ramach trzygodzinnych zajęć uczniowie poznali budowę i działanie ramienia robota, jego sterownika oraz podstawy kinematyki ruchu. Zobaczyli również możliwości zrobotyzowanych narzędzi do zastosowań przemysłowych: kurs pisania prostych programów pozwalających na poruszanie ramieniem po wybranej trajektorii,  symulację spawania na taśmie montażowej, przykład ruchu z dużą prędkością i precyzją. Na koniec szkolenia mogli samodzielnie sterować robotem.

Regularne zajęcia w Centrum rozpoczną się wraz z nowym rokiem szkolnym we wrześniu. Powołane Centrum będzie ściśle współpracować ze szkołą Conradinum, gdzie od września zostanie uruchomiony nowy kierunek Technik mechatronik – z innowacją programowanie robotów. Z tą szkoła w styczniu 2019 roku PSSE podpisała umowę o współpracy, która ma na celu m.in. dopasowywanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Dla uczniów wskazanej klasy zostanie przygotowany dedykowany program zajęć z zakresu programowania. PSSE PSSE będzie również współpracować w tym zakresie z Zespołem Szkół Technicznych we Włocławku, gdzie wspólnie z firmą Wika Polska prowadzi klasę patronacką w zawodzie technik mechatronik i technik mechanik. Ponadto Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna planuje uruchomienie zajęć dla dorosłych, którzy będą zainteresowani zdobyciem nowych kompetencji potrzebnych na rynku pracy.

To nie jedyne działanie PSSE w zakresie wzmacniania kształcenia branżowego dla branży morskiej. W 2017 roku Strefa utworzyła klasę patronacką w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni. Objęła patronatem klasę w Szkole Branżowej I stopnia w zawodzie – monter kadłubów jednostek pływających. W ramach patronatu funduje dla najlepszych pięciu uczniów stypendia, płatne wakacyjne staże w firmach na terenie dawnej toczni Gdynia, a także wyjazd na targi związane z branżą stoczniową i dodatkowe kursy zawodowe dopasowane do potrzeb rynku pracy.

Te wszystkie działania mają sprawić, że uczeń po opuszczeniu szkoły będzie odpowiednio przygotowany do podjęcia zatrudniania. Część praktyczną uczniowie realizują w firmach strefowych np. Energomontaż Północ Gdynia oraz u naszych parterów np. firmie Crist. Wspólnie z Instytutem Morskim w Gdańsku PSSE realizuje projekt „Morskie Kompetencje”: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych poznają działalność laboratorium specjalizującego się w badaniach dla gospodarki morskiej.