Polska Fabryka Przyszłości pilnie poszukiwana

Polska Fabryka Przyszłości pilnie poszukiwana

01/07/2021
Artykuł promocyjny
|

To ostatnia szansa na wzięcie udziału w konkursie Fabryka Przyszłości, który ma na celu znalezienie i wyróżnienie polskich firm z sektora przemysłowego. Inicjatywa skierowana jest do przedsiębiorstw, które z powodzeniem przeprowadziły cyfryzację w ciągu ostatnich dwóch lat. Uczestnictwo w konkursie to promocja na rynku krajowym, udział w badaniu stopnia dojrzałości przedsiębiorstw wykonywanym metodyką ADMA, a dla najlepszych tytuł Fabryki Przyszłości. Organizatorem kampanii jest Platforma Przemysłu Przyszłości (PPP).

Konkurs Fabryka Przyszłości to propozycja dla małych, średnich i dużych firm, w których wdrożenie rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0, przeprowadzone w ostatnich dwóch latach przyniosło wymierne korzyści.

➡ Inicjatywa wchodzi w ostatnią fazę przyjmowania zgłoszeń.
➡ Można je składać za pośrednictwem strony: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/fabryka-przyszlosci/

Fabryka Przyszłości jest znakomitą okazją do zaprezentowania dobrze wprowadzonych i efektywnych rozwiązań cyfryzacyjnych. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, które taki proces przeprowadziły w ostatnich dwóch latach, więc będą to rozwiązania aktualne, odpowiadające na bieżące potrzeby rynku. Cel Platformy Przemysłu Przyszłości stanowi działanie na rzecz rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw przez stymulowanie transformacji cyfrowej i rozwój ekosystemu przemysłu 4.0. Liczymy więc na to, że konkurs będzie miał walor edukacyjny i przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat transformacji – wyjaśnia Dawid Solak, członek zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości.

Fabryki uczestniczące w konkursie zostaną poddane skanom ADMA
ADvanced MAnufacturing (ADMA) to badanie stopnia dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw, w którym eksperci analizują stopień realizacji koncepcji zaawansowanej produkcji w oparciu o siedem elementów:

  • Zaawansowanie technologii produkcyjnych – minimalizacja kosztów, zwiększona wydajność pracy maszyn, wyższa jakość produktu, poprawa niezawodności, zmniejszenie zapasów części, krótsze czasy realizacji i szybsza produkcja.
  • Cyfryzacja fabryki – zakład produkcyjny, w którym ludzie, maszyny, produkty (nawet surowce wsadowe) współdzielą w czasie rzeczywistym informacje o wszystkich etapach procesu produkcyjnego.
  • Ekologiczność fabryki – metody wytwarzania powinny uwzględniać aspekty ekologiczne zgodnie z wytycznymi gospodarki o obiegu zamkniętym.
  • Inżynieria skupiona na kliencie – proces zaprojektowany tak, aby kompleksowo realizować oczekiwania klientów w odniesieniu do produktów w całym cyklu życia towarów.
  • Organizacja skupiona na człowieku – założenia zgodne z ISO 27500:2016 i ISO 27501:2019. W normach zdefiniowano kluczowe kryteria, wiedzę z zakresu ergonomii i czynników ludzkich oraz uzasadnienie i wytyczne dla członków zarządów.
  • Inteligentna produkcja – definiowana jest jako grupa systemów, które są w pełni zintegrowanymi, współpracującymi jednostkami produkcyjnymi, reagującymi w czasie rzeczywistym na zmienne wymagania i warunki w fabryce, sieci dostaw i w zakresie potrzeb klientów.
  • Otwartość fabryki jako część łańcucha wartości – podejście oparte na łańcuchu wartości, mające na celu zrozumienie potrzeb firm oraz podmiotów w ramach danej branży.

Udział w konkursie to dodatkowa promocja dla przedsiębiorstwa
Na najlepsze zakłady czeka tytuł Fabryki Przyszłości. Dodatkowo przyznane zostaną nagrody specjalne i wyróżnienia, a laureaci będą uprawnieni do oznakowania nagrodzonego przedsiębiorstwa oraz umieszczenia logo konkursu w materiałach promocyjnych. Zwycięzcy mogą liczyć na promocję w branżowym magazynie Przemysł Przyszłości oraz podczas debat i konferencji organizowanych przez PPP.

Organizator konkursu
Inicjatorem kampanii jest Platforma Przemysłu Przyszłości, inspirująca rozwój przemysłu 4.0 w Polsce. PPP pomaga w procesie modernizacji i transformacji biznesu, tak aby krajowe firmy stawały się jak najbardziej konkurencyjne na rynku globalnym. Poza aspektem promocyjnym konkurs ma spełnić jeszcze jeden cel – organizatorzy chcą docenić te przedsiębiorstwa, które mimo przeszkód bardzo dobrze radzą sobie na rynku i wpływają na konkurencyjność krajowej gospodarki.