Autor:
|

Szeroko pojęta robotyzacjaautomatyzacja procesów przemysłowych to integralna część Industry 4.0. SIEMENS Digital Industries Software (SDIS) jest producentem szerokiego wachlarza oprogramowania, które wspomaga procesy robotyzacji począwszy od projektu gniazd, linii, całych hal produkcyjnych, przez programowanie ruchów robotów i maszyn CNC aż do procesów optymalizacji i analizy przepływów.

Do czego służy NX CAD Line Designer?

Do stworzenia projektu 3D linii produkcyjnej służy NX Line Designer. Umożliwia stworzenie koncepcji, wizualizacji i dokumentacji linii w środowisku NX CAD, które jest wydajnym środowiskiem pozwalającym na prace na wielu tysiącach obiektów. Projekt tworzony jest z podziałem na rzeczywiste obiekty (oddziały, pojedyncze budynki, hale), linie produkcyjne, gniazda, stacje robocze itp. Program posiada bogatą bibliotekę maszyn, przyrządów i osprzętu zintegrowaną w bazie danych TEAMCENTER.

Projektowanie linii w NX Line Designer ⬇⬇⬇

Czym jest TECNOMATIX?

TECNOMATIX umożliwia symulację i optymalizację systemów produkcyjnych oraz procesów zachodzących na liniach produkcyjnych.

Pakiet TECNOMATIX PLANT SIMULATION pozwala użytkownikowi (w środowisku 3D jak i 2D) na optymalizację procesów przepływu materiałów, analizę poziomu wykorzystania zasobów oraz weryfikację procesów logistycznych na wszystkich etapach planowania od globalnych sieci zakładów produkcyjnych, poprzez lokalne obiekty, aż do pojedynczych linii. Użytkownik ma możliwość analizowania alternatywnych rozwiązań bez ingerencji w systemy produkcyjne lub w trakcie planowania procesu produkcyjnego.

Plant Simulation 2D umożliwia użytkownikom przeprowadzanie wielu badań symulacyjnych wykorzystywanych do eliminacji wąskich gardeł, optymalizacji przepustowości oraz ograniczania zapasów w toku. Do oceny wydajności systemów produkcyjnych dostępnych jest wiele narzędzi m.in. wykres Sankey’a czy diagram Gantta.

Symulacja procesu uwzględnia wewnętrzne i zewnętrzne łańcuchy dostaw, zasoby produkcyjne oraz procesy biznesowe. Plant Simulation został wyposażony w szereg narzędzi analitycznych pozwalających na szybką interpretację wyników uzyskanych w procesie symulacji. Użytkownik dostaje szereg informacji w formie wykresów i zestawień przedstawiających wykorzystanie buforów maszyn i zasobów ludzkich. Szczegółowe statystyki parametrów wydajnościowych zawierają m.in. obciążenia produkcyjne linii, czas nieprodukcyjny, przerwy, awarie oraz szereg innych wskaźników dotyczących wydajności.

Plant Simulation 3D oprócz widoku 2D, daje możliwość zwizualizowania wirtualnie przeprowadzanej symulacji procesu używając aplikacji 3D. Pozwala to zobaczyć „z bliska” cały proces wytwórczy od wprowadzenia materiału na magazyn, aż do jego opuszczenia linii jako już końcowy produkt. Dzięki dedykowanym bibliotekom oraz możliwości importowania danych geometrycznych z systemów CAD, użytkownik dostaje możliwość budowania modeli 3D takich jak linie produkcyjne czy całe zakłady. Uzyskany w ten sposób wirtualny obraz może posłużyć jako atrakcyjna prezentacja zakładu dla kadry zarządzającej, dla obecnych i przyszłych klientów oraz świetnie się sprawdzi jako materiał promocyjny na targach bądź też różnych spotkaniach biznesowych.

W pakiecie TECNOMATIX PROCESS SIMULATE można zaprojektować oraz symulować w 3D wysoce złożone obszary produkcji m.in. linie produkcyjne czy stacje robocze i realistycznie (dokładne czasy) odtwarzać procesy zachodzące na linii produkcyjnej (praca operatorów, robotów, narzędzi), co pozwala na optymalizację procesu już na wstępnym etapie prac koncepcyjnych, a tym samym na zredukowanie kosztów dzięki wczesnemu wykryciu problemów i ograniczeniu ilości fizycznych prototypów.

Process Simulate pozwala zaprojektować nie tylko bezkolizyjną ścieżkę pracy wszystkich robotów, we wszystkich obszarach ich pracy na hali produkcyjnej, ale również na programowanie tych robotów offline. Rozwiązanie to pozwala w znacznym stopniu zredukować czas nowych uruchomień.

Gniazdo obróbcze w TECNOMATIX Process Simulate ⬇⬇⬇

Czym jest i do czego służy NX CAM Robotics?

NX CAM Robotics to jeden z modułów NX CAM umożliwiający łatwe programowanie pojedynczych robotów przemysłowych służących m.in. do frezowania, szlifowania, spawania czy przenoszenia. Środowisko NX CAM Robotics posiada możliwość generowania kodu m.in. dla robotów ABB, FANUC, KUKA, KAWASAKI, NACHI, STAUBLI, YASKAWA oraz realistycznej symulacji procesu w środowisku 3D z możliwością optymalizacji i pełną kontrolą i wykrywaniem kolizji.

Jak wykorzystać NX MECHATRONICS?

NX Mechatronics Concept Designer jest rozwiązaniem umożliwiającym projektowanie i symulację kinematycznych i fizycznych sekwencji ruchu oraz wirtualne uruchomienie maszyn i urządzeń, z wykorzystaniem silników, innych elementów wykonawczych i czujników. Jest to interdyscyplinarna aplikacja przeznaczona do inżynierii systemów. Inżynierowie mechanicy, elektrycy i programiści oraz eksperci w dziedzinie automatyki mogą z niej korzystać w celu opracowywania i ewaluacji swoich koncepcji maszyn, a także szybkiego tworzenia alternatywnych scenariuszy we wspólnym środowisku systemowym na podstawie wymagań klienta w ramach całego projektu.

Wykorzystanie NX Mechatronics Concept Designer umożliwia szybkie projektowanie oraz ewaluację poprawności koncepcji i szczegółów mechatroniki przy jednoczesnym wykorzystaniu modeli produktów pochodzących z systemu CAD. Oprogramowanie to łączy w sobie modelowanie 3D z symulacją koncepcji, która wykorzystuje fizykę wielobryłową i precyzyjną automatykę. Zamiast budować drogie prototypy, można symulować maszyny i systemy z wykorzystaniem docelowego oprogramowania sterującego i obsługiwać je wirtualnie.

Mechatronics Concept Designer ⬇⬇⬇

Dostępne środowiska do projektowania i optymalizacji zrobotyzowanych hal, linii produkcyjnych i gniazd roboczych to innowacyjne rozwiązania z całym spektrum zastosowań zwiększają wydajność pracy i konkurencyjność firm, a w końcowym efekcie obniżają koszty wytwarzania produktu. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom softwarowym użytkownik tworzy kompletny projekt systemu produkcyjnego wraz z symulacją zachodzących w nim procesów.