Hydraulika w praktyce na stanowiskach dydaktycznych firmy Bosch Rexroth

Stanowiska WS290, zbudowane w formie przejezdnych konstrukcji, posiadają niezależne dwupompowe agregaty hydrauliczne wyposażone w pompy zmiennej wydajności, zasilane silnikiem trójfazowym o mocy 2,2 kW i własne zbiorniki oleju hydraulicznego o pojemności 40 dm3.

Postępujący rozwój elementów hydraulicznych, ich niezawodność i podatność na sterowanie, sprawia iż coraz częściej w rozwiązaniach układów napędowych współczesnych maszyn i pojazdów stosowane są hydrostatyczne układy napędowe. Poznanie zasad funkcjonowania tychże układów napędowych daje gwarancję pełnego wykorzystania ich potencjalnych możliwości. Stąd też bardo istotnym zagadnieniem staje się przygotowanie przyszłych kadr zawodowych dla potrzeb projektowania, eksploatacji i obsługiwania hydrostatycznych układów napędowych.

bosch_rexroth

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest działalność edukacyjna czołowych firm zajmujących się hydrauliką siłową, w szerokim tego słowa znaczeniu, a także jednostek edukacyjnych wyposażonych w wyspecjalizowane laboratoria dydaktyczne i dydaktyczno-badawcze.

O właśnie takie laboratorium wzbogacił się Instytut Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej, w którym, na bazie stanowisk laboratoryjnych WS290 (dawne DS4) firmy Bosch Rexroth, powstało Laboratorium Hydrotroniki Napędów Robotów.

Stanowiska WS290, zbudowane w formie przejezdnych konstrukcji, posiadają niezależne dwupompowe agregaty hydrauliczne wyposażone w pompy zmiennej wydajności, zasilane silnikiem trójfazowym o mocy 2,2 kW i własne zbiorniki oleju hydraulicznego o pojemności 40 dm3. Dla każdej ze stron stanowiska można w ten sposób ustawić niezależne parametry układu hydraulicznego (ciśnienie i natężenie przepływu), których wartości ustalono na bezpiecznym poziomie 5 MPa i 8 dm3/min

Kontakt dla czytelników:

mgr inż. Tomasz Domaszczyński
tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl

www.boschrexroth.pl